Archives: kockázat elemzés

Kockázatok felmérése, értékelése.

2021-11-17 by admin | No Comments | Filed in kockázat elemzés
kockázat elemzés

kockázat elemzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 7. § szakasza értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket is. A szervezet működésében kockázat minden olyan esemény, körülmény, tevékenység, mulasztás, amely kedvezőtlen hatással lehet a szervezet stratégiai céljainak teljesítésére, tevékenységére és gazdálkodására. A kockázat forrása alapján megkülönböztethetünk külső és belső működési kockázatot. A kockázatok beazonosítását és kategorizálását követően a kockázatok lehetséges/várható hatásainak a szervezeti célok tükrében való elemzése szükséges, melynek során a kockázat számszerűsíthetősége érdekében meghatározásra kerül – a bekövetkezés esetén okozott hátrányos hatások mértéke alapján – az adott kockázat bekövetkezésének valószínűsége, valamint a kockázat hatása. Ezt a tevékenységet nevezzük kockázatértékelésnek. Az integrált kockázat kezelés és a kockázatok felmérése, értékelése elvégzéséhez keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!

Tags: ,