Archives: kft alapítás

Milyen feltételek kellenek a cégalapításhoz?

2019-06-07 by admin | No Comments | Filed in kft alapítás

 

kft alapítás

kft alapítás

Egy új vállalkozási forma létrehozásának vannak bizonyos feltételei. Új céget alapító okirattal, társasági szerződéssel, alapszabállyal lehet alapítani. Ezeknél bizonyos alakszerűségi és tartalmi feltételeknek is eleget kell tenni. Jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek. A jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, továbbá valamennyi alapító tagnak alá kell írnia. A jogszabályban meghatározott cégalapítás okirata szerződésminta megfelelő kitöltésével elkészíthető. Az ilyen esetekben a létesítő okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkotják. A szerződésmintával készült létesítő okiratra egyebekben a létesítő okiratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A cégalapítás minden szükséges lépéséről felvilágosítást és segítséget kap, ha felhívja a topcegalapitas.com weboldalon megadott telefonszámot!

Tags: , ,